MKDU4226 – Pendidikan Agama Khonghucu (Edisi 2)

MKDU4225 – Pendidikan Agama Buddha (Edisi 2)

MKWU4108 – Bahasa Indonesia

MKDU4111 – Pendidikan Kewarganegaraan (Edisi 2)

MKDU4222 – Pendidikan Agama Kristen (Edisi 2)

MKDU4224 – Pendidikan Agama Hindu (Edisi 2)

MKDU4107 – Bahasa Inggris I (Edisi 3)

MKDU4109 – Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Edisi 2)

MKDU4221 – Pendidikan Agama Islam