LUHT4490 – Seminar (Edisi 2)

LUHT4219 – Pengantar Ilmu Pertanian (Edisi 2)

MKDU4225 – Pendidikan Agama Buddha (Edisi 2)

ISIP4111 – Asas-Asas Manajemen (Edisi 2)

LUHT4491 – Panduan Praktik Kerja Lapangan (PKL) (Edisi 2)