MKDK4005 – Profesi Keguruan (Edisi 2)

MKDU4224 – Pendidikan Agama Hindu (Edisi 2)

MKDU4222 – Pendidikan Agama Kristen (Edisi 2)

IDIK4017 – Pembaharuan Dalam Pembelajaran